Tarieven


 

  Aankoop Taxeren

 

 


Genoemde tarieven zijn standaard tarieven. In overleg met ons kunnen afwijkende afspraken gemaakt worden, bijvoorbeeld bij deeldiensten.  
Bij afname van meerdere produkten wordt korting verleend


 

AANKOOP

Indien u het huis al heeft gevonden waar uw belangstelling naar uitgaat, kunt u ons inschakelen om u te adviseren wat u moet doen. Wij gaan met u mee naar een bezichtiging. Wij beoordelen het huis op bouwkundige staat (soms wordt hierbij een bouwkundig onderzoek geadviseerd). Wij zoeken alles uit rondom dat huis. Wat zijn de bestemmingsplannen in de directe omgeving (komt er nieuwbouw vlakbij, worden er wegen aangelegd etc). Zijn er bepaalde verplichtingen met betrekking tot het perceel (recht van overpad etc). Wij beoordelen de vraagprijs en adviseren u daarover.

€ 275,00

Onderhandelingen ten behoeve van een aankoop.

Nadat we het huis waar uw belangstelling naar uit gaat hebben beoordeeld en u wilt een stap verder zetten, gaan wij voor u (uiteraard in nauw overleg) onderhandelen met de verkoper of diens makelaar.

€125,00

Controle alle documenten na aankoop.

Is de koop gesloten, dan maakt de verkoper of diens makelaar alle stukken op ten behoeve van de notaris. Wij controleren alle stukken op juistheid en volledigheid. Staan alle afspraken vermeld? Is nauwkeurig omschreven welke roerende zaken er in de koop meegekocht zijn? Zijn alle kadastrale stukken compleet?

€ 100,00

Inspectie op de dag van transport en begeleiding naar de notaris bij aankoop

Op de dag van de notaris gaan wij van tevoren met u en de verkoper (en evt zijn makelaar) naar het huis en controleren wij het huis en beoordelen wij samen of het huis in overeenstemming is met de eerder gemaakte afspraken. Zijn alle overgenomen zaken aanwezig? Is het huis verder leeg? Zij er na de koop beschadigingen ontstaan?
Tevens worden dan de meterstanden vastgelegd, waar zowel u als de verkoper voor tekenen. Dit om veel voorkomende misverstanden te voorkomen.

€ 70,00

Bouwkundige keuring bij aankoop

Het kan gewenst zijn ten behoeve van de aankoop van te voren een bouwkundige keuring te laten uitvoeren. Zo worden gebreken en de herstelkosten hiervan duidelijk. Dit kan de eventuele aankoop en de koopprijs be├»nvloeden.

De genoemde prijs is voor woningen met een maximale inhoud van 800m3. Voor grotere huizen is de prijs op aanvraag.

€ PM

 

Totaal: € 570,-

Alle tarieven zijn inclusief BTW.
Genoemde tarieven zijn indicatie-tarieven. In overleg met ons kunnen afwijkende afspraken gemaakt worden.
Bij afname van meerdere produkten (bijvoorbeeld koop en verkoop) wordt korting verleend!


 

TAXEREN

Er zijn verschillende redenen om een taxatie te laten uitvoeren. De meest voorkomende redenen zijn:

  • Voor de aanvraag van een hypotheek
  • Om zekerheid te krijgen voor de aankoop van een nieuw huis
  • Bij echtscheiding
  • Bij overlijden in verband met de successierechten
  • Ten behoeve van een bezwaarschrift in het kader van de WOZ
  • Wij gecertificeerd bij de Stichting Vastgoedcert;
  • Binnen 10 dagen na de opname van de woning wordt  het taxatierapport  toegestuurd naar u of uw financieel adviseur.


Standaard is een extra bedrag van € 10,00 ( ex BTW) aan verschotten (o.a. kadasterkosten) verschuldigd. Indien uitgebreide extra informatie bij de gemeente moet worden opgevraagd omtrent bodemonderzoek, beslagen, monumentgegevens e.d. kunnen hiervoor extra kosten zijn verschuldigd.

Indien er een taxatie uitgevoerd wordt voor een financiering met NHG, wordt er € 42,35 (incl BTW) NWWI of € 48,40  (Taxateurs Unie) extra in rekening gebracht voor de afdracht aan een validatie instituut, meestal het Nederlandse Woning Waarde Instituut (NWWI)  of Taxateursunie, een verplichting voor een hypotheek met  NHG.

 

Op aanvraag

Verschotten

Kadastrale en provinciale kosten

€ 10,00

 

Het tarief voor een taxatierapport  is op aanvraag. Er is verschil tussen een gevalideerd en ongevalideerd rapport.
Genoemde tarieven zijn indicatie-tarieven. In overleg met ons kunnen afwijkende afspraken gemaakt worden.
Bij afname van meerdere produkten (bijvoorbeeld koop en verkoop) wordt korting verleend!

 

 

 


  

 

 

www.jaap.nl